Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Presupuesto

6.000 - 10.000

Publicado el

24/05/13 7:01

Este proyecto ha expirado

Publica un proyecto similar y recibe ofertas sin compromiso alguno.

¡Publica un proyecto similar ahora!

Descripción

Tenim un programa informátic de gestió programat amb VB sobre SQL server. El volem traspassar a plataforma .NET per tal que a nivell local (a la nostra oficina) treballem via LAN, però que es pugui accedir via internet des de qualsevol lloc i plataforma.

Els diagrames de funcionament, variables, mètodes i estructura de bases de dades ja estan definits tot i que s'haurien de modificar petits detalls.

El treball important és el redisseny de nous formularis i reports en .NET.