Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Presupuesto

800 - 1.500

Publicado el

3/12/12 19:26

Este proyecto ha expirado

Publica un proyecto similar y recibe ofertas sin compromiso alguno.

¡Publica un proyecto similar ahora!

Descripción

La idea es desenvolupar un aplicació per el mòbil que reuneixi totes les activitats que es fan a la nostra comarca d'una forma ordenada, innovadora i de ràpid accés des de qualsevol lloc. D’aquesta forma el ciutadà tindrà organitzada l’agenda de Centelles per tipus d’activitats, horaris i tipus de actes preferents a la seva butxaca sempre que ho vulgui. 

 

La segona intenció es utilitzar de forma dual aquesta plataforma i utilitzar-la per incloure una línia promocional del nostre COMERÇ, on pogué informar de les nostres ofertes diàries estimulant el B2C de una forma innovadora y directe als nostres clients potencials .