Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Nadia Cordova

Veracruz, México
3.1
4 € / hr My hourly rate

Skills overview

Web y programación

Información

2 años de experiencia en actividades de análisis, diseño, desarrollo e implementación de Sistemas Web utilizando tecnologías como Django/Python, Django Rest Framework, Javascript, HTML, CSS, Mysql, Sql Oracle. Actualmente en etapa de aprendizaje React Native.

Skills

Web y programación

total average: 6,1/10

CSS 37/10

Django7/10

HTML59/10

Javascript7/10

MySQL5/10

Python6/10

React native2/10

show all skills