Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Massimiliano Angioni

Cagliari, Italia
1.4

Skills overview

Redacción
Traducción
Web y programación

Información

Traduzione (anche tecnica) di bozze e/o testi da e per italiano, inglese e spagnolo.

Skills

Redacción

total average: 9,1/10

Redacción creativa9/10

Ghostwritting9/10

Gramática9/10

Redacción lírica9/10

Escritura online9/10

Poesía9/10

Corrección ortográfica9/10

Acentuación9/10

Redacción resumida9/10

Escritura de guión9/10

Redacción de discursos9/10

Ortografía10/10

Redacción de deportes9/10

Redacción de viajes9/10

Procesamiento de textos9/10

show all skills

Traducción

total average: 9/10

Inglés8/10

Italiano10/10

Español9/10

Web y programación

total average: 8,5/10

Mac OS X8/10

Windows9/10

Sector

Turismo

Viajes