Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Skills

Redacción

total average: 0/10

Redacción creativa0/10

Edición0/10

Redacción0/10

Gramática0/10

Escritura de cartas0/10

Escritura de no-ficción0/10

Comunicados de prensa0/10

Corrección ortográfica0/10

Escritura de guión0/10

Redacción de guiones0/10

Redacción de discursos0/10

show all skills

Traducción

total average: 0/10

Italiano0/10

Español0/10

Herramientas

Microsoft Word