Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Skills

Redacción

total average: 0.0/10

Redacción creativa0.0/10

Edición0.0/10

Redacción0.0/10

Gramática0.0/10

Escritura de cartas0.0/10

Escritura de no-ficción0.0/10

Comunicados de prensa0.0/10

Corrección ortográfica0.0/10

Escritura de guión0.0/10

Redacción de guiones0.0/10

Redacción de discursos0.0/10

show all skills

Traducción

total average: 0.0/10

Italiano0.0/10

Español0.0/10

Herramientas

Microsoft Word