Con éxito

Notas

Error

 
 
 
 

Portafolio

Sr Francisco Cantón blogspot

Memorias de un marino

Redacción

Redacción de artículos
Dominio: 9.0 / 10
Redacción creativa
Dominio: 10.0 / 10
Redacción de ficción
Dominio: 6.0 / 10
Redacción resumida
Dominio: 10.0 / 10

Traducción

Inglés
Dominio: 8.0 / 10
Portugués
Dominio: 9.0 / 10
Español
Dominio: 10.0 / 10

Sector

Coaching Redes Sociales