Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

evagf_saa

Vigo, España
1.9

Skills overview

Redacción
Traducción

Información

FORMACIÓN ACADÉMICA ¨ LICENCIATURA EN FILOLOXÍA GALEGA. Facultade de Filoloxía. Universidade de Santiago de Compostela. ¨ CERTIFICADO DE APTITUDE PEDAGÓXICA (CAP). Instituto de Ciencias da Educación (ICE) da USC. EXPERIENCIA PROFESIONAL ¨ Colaboradora ext
Leer más

Skills

Redacción

total average: 1/10

Redacción académica1/10

Escritura infantil1/10

Redacción creativa1/10

Libros electrónicos1/10

Edición1/10

Redacción1/10

Escritura online1/10

Corrección ortográfica1/10

Redacción resumida1/10

Ortografía1/10

show all skills

Traducción

total average: 1/10

Español1/10

Sector

Educación