Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Christopher

Apodaca, México
3.4
2 Idiomas
inglés
español
5 € / hr My hourly rate

Skills overview

Traducción

Información

Traducción de escritos de Inglés a Español, o de Español a Inglés

Skills

Traducción

total average: 9/10

Inglés9/10

Español9/10