Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Skills

Redacción

total average: 9,1/10

Edición9/10

Redacción9/10

Gramática10/10

Escritura de cartas9/10

Corrección ortográfica10/10

Acentuación10/10

Redacción de informes8/10

Redacción resumida8/10

Redacción comercial8/10

Ortografía10/10

show all skills

Web y programación

total average: 8,5/10

HTML7/10

Mac OS X10/10

Servicios para empresas

total average: 8/10

Investigación / Investigación de mercados8/10

Herramientas

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Powerpoint

Microsoft Publisher

Quark Express

Quark Express

Photoshop