Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Skills

Redacción

total average: 9.1/10

Edición9.0/10

Redacción9.0/10

Gramática10.0/10

Escritura de cartas9.0/10

Corrección ortográfica10.0/10

Acentuación10.0/10

Redacción de informes8.0/10

Redacción resumida8.0/10

Redacción comercial8.0/10

Ortografía10.0/10

show all skills

Web y programación

total average: 8.5/10

HTML7.0/10

Mac OS X10.0/10

Servicios para empresas

total average: 8.0/10

Investigación / Investigación de mercados8.0/10

Herramientas

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Powerpoint

Microsoft Publisher

Quark Express

Quark Express

Photoshop