Con éxito

Notas

Error

 
 
 
 

Redacción

Redacción de contenidos
Dominio: 10.0 / 10
Copywriting
Dominio: 7.0 / 10
Libros electrónicos
Dominio: 10.0 / 10
Redacción de ficción
Dominio: 9.0 / 10
Redacción periodística
Dominio: 10.0 / 10
Escritura de cartas
Dominio: 10.0 / 10
Poesía
Dominio: 9.0 / 10
Comunicados de prensa
Dominio: 3.0 / 10
Corrección ortográfica
Dominio: 7.0 / 10
Acentuación
Dominio: 10.0 / 10
Redacción resumida
Dominio: 10.0 / 10
Cartas comerciales
Dominio: 4.0 / 10
Redacción de discursos
Dominio: 10.0 / 10
Ortografía
Dominio: 6.0 / 10
Redacción de deportes
Dominio: 9.0 / 10
Redacción de viajes
Dominio: 10.0 / 10

Traducción

Inglés
Dominio: 10.0 / 10
Portugués
Dominio: 10.0 / 10
Español
Dominio: 10.0 / 10