Con éxito

Notas

Error

Session expiration Your session is going to expireClick here to extend

Skills

Redacción

total average: 7.75/10

Copywriting10.0/10

Libros electrónicos9.0/10

Edición8.0/10

Gramática9.0/10

Escritura de cartas9.0/10

Escritura online1.0/10

Comunicados de prensa8.0/10

Corrección ortográfica10.0/10

Cartas comerciales8.0/10

Escritura de guión1.0/10

Ortografía10.0/10

Contenido Web10.0/10

show all skills